Internetmarketing en websites voor MKB Noord-Nederland   |   Direct contact? Bel 06 – 106 34 377

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring staat hoe SiteBundel omgaat met de verwerking van persoonsgegevens. We leggen beknopt uit welke gegevens wij verzamelen en wat we hiermee doen.

Organisatie

SiteBundel, gevestigd aan Plantsoen 44 in De Wilp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Voor vragen omtrent deze privacyverklaring neem je contact op via info@sitebundel.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

SiteBundel verwerkt je persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze diensten, websites en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt. Bijvoorbeeld middels het invullen van een contactformulier of tijdens een telefoongesprek.
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

SiteBundel verwerkt geen bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens. Daarnaast heeft SiteBundel niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Dit is helaas lastig te controleren.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sitebundel.nl, dan verwijderen wij deze informatie, voor zover dat mogelijk is.

Geautomatiseerde besluitvorming

SiteBundel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SiteBundel) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SiteBundel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Er wordt een termijn van ongeveer 2 jaar aangehouden voor het bewaren van persoonsgegevens.

Wettelijke grondslagen verwerking persoonsgegevens

Voor de verwerking van persoonsgegevens moet SiteBundel als organisatie een wettelijke grondslag hebben. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft 6 mogelijke grondslagen opgesteld:

 1. Toestemming van de betrokken persoon.
 2. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
 3. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
 4. De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen.
 5. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag.
 6. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

De grondslagen van onze gegevensverwerking

De gegevensverwerking bij SiteBundel dient meerdere doelen. Onderstaand vind je een opsomming van onze doelen en de grondslagen waarop wij deze doelen hebben gebaseerd:

 • Het afhandelen van een betaling – De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
 • De mogelijkheid om contact met je op te nemen, indien dat nodig is voor de afgenomen diensten of voor commerciële / marketing-gerichte doeleinden. Bijvoorbeeld een follow-up van een ingevuld contactformulier – (De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst & Toestemming van de betrokken persoon)
 • Middels Google Analytics analyseert SiteBundel jouw gebruik van onze website, zodat we de website continue kunnen verbeteren. Dit alles gebeurt op geanonimiseerde wijze. – (Toestemming van de betrokken persoon).
 • Gegevens die verwerkt worden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Bijvoorbeeld voor onze belastingaangifte. –
  (De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting).

Delen van persoonsgegevens met derden

Om onze bedrijfsvoering goed uit te kunnen voeren worden persoonsgegevens gedeeld met derden.

Op geanonimiseerde wijze worden gegevens gedeeld met Google Analytics en Google Ads, zodat wij het gebruik van de website kunnen meten en advertenties kunnen tonen op andere websites. Dit doen we alleen met jouw toestemming via onze ‘cookiebanner’.

We maken gebruik van de boekhoudsoftware van Moneybird. Alle gegevens benodigd voor een correcte boekhouding worden gedeeld met Moneybird.

Gevoelige gegevens (zoals je gezondheid, politieke voorkeuren of ras) worden niet door ons verzameld en dus ook niet gedeeld met derden.

Noodzakelijk voor de overeenkomst

SiteBundel deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Voldoen aan wettelijke verplichtingen

Daarnaast worden gegevens met derden gedeeld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen:

 • Gegevens die verplicht gedeeld moeten worden met de belastingdienst
 • Gegevens die benodigd zijn voor een correcte boekhouding
 • Gegevens die andere overheidsinstanties van ons verlangen, bijvoorbeeld politie of justitie.

Verwerkersovereenkomst

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SiteBundel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SiteBundel gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Functionele cookies

SiteBundel gebruikt als eerste cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Bijvoorbeeld of je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van niet-noodzakelijke cookies. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Marketingcookies

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw handelingen op onze website bijhouden. Daarmee kunnen wij o.a. advertenties aanbieden op andere websites over de pagina’s die je hebt bezocht.

Cookies van derden

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. In onze cookieverklaring vind je de cookies die SiteBundel gebruikt.

Welke cookies worden gebruikt?

De exacte cookies die op je apparaat worden geplaatst worden toegelicht in onze cookieverklaring. Deze lijst met cookies wordt maandelijks bijgewerkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SiteBundel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sitebundel.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SiteBundel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact via info@sitebundel.nl.

Kost dat?

Benieuwd naar onze all-in tarieven? Vul het formulier in en ontvang snel een offerte:

GRATIS SITECHECK ONTVANGEN?

We controleren je website en geven gratis advies!